SPONSOR
Hattrick is een voetbalschool die het de moeite waard is om uw bedrijf aan te verbinden. Sport en sponsoring zijn in onze tijd namelijk onlosmakend met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijkere plaats in onze maatschappij heeft verworven, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren. Met name de voetbalsport is een schitterend medium gebleken om reclamedoelstellingen optimaal te laten opbloeien.
Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een onmisbaar element voor zowel Hattrick als uw bedrijf. Bij Hattrick wordt daar zeer professioneel mee omgegaan. Bij Hattrick bent u niet alleen een promoting partner maar u krijgt er ook wat voor terug.
 
 
SPONSORLAGEN
Bij een voetbalschool als Hattrick hoort een professioneel pakket aan sponsormogelijkheden. Deze mogelijkheden vindt u terug in 3 verschillende vormen, die elk een eigen benaming krijgen:

 • Golden Sponsor
 • Silver Sponsor
 • Friend

Aan elke sponsorvorm zijn een aantal faciliteiten verbonden, waarbij een Golden Sponsor uiteraard over meer mogelijkheden kan beschikken dan bijvoorbeeld een Silver Sponsor. De drie verschillende opties worden afzonderlijk beschreven.
Als u ervoor kiest om Hattrick middels een sponsoringcontract financieel te ondersteunen, kunt u de promotie uiteraard afstemmen op uw eigen doelgroep. Het budget is weliswaar van tevoren bepaald, maar daarbinnen zal er in goed overleg alles aan gedaan worden om op een zo effectief mogelijke manier de juiste middelen op de juiste plaats en in de juiste context te benutten.
Sponsoring van Hattrick is gebaseerd op een contract. Het contract kan worden aangegaan voor een jaar of voor meerdere jaren. Indien gewenst kan er jaarlijks een evaluatie plaats vinden, waardoor beide partijen een optimaal rendement uit het sponsorcontract kunnen behalen.
 
Golden Sponsor
Een Golden Sponsor van Hattrick kan heel wat verwachten van het partnership. Een Golden Sponsor geniet bij Hattrick dan ook een exclusieve, gewaardeerde en respectvolle behandeling. En dat geldt niet alleen voor de sponsor, maar ook voor zijn of haar relaties! Een Golden Sponsor heeft recht op de volgende faciliteiten:

 • Vermelding op sponsorbord bij de Hattrick-tent als goudsponsor
 • Naamsverbinding aan activiteit van Hattrick
 • Vermelding op de website van hattrick inclusief een link naar uw bedrijf
 • Vermelding op briefpapier van Hattrick
 • 4 gratis toegangsbewijzen bij de trainer/trainer bijeenkomsten
 • Wekelijks mogelijk om uw bedrijf te presenteren in de Hattrick-tent
 • Prijs vanaf €1000,- per jaar

Silver Sponsor
Een Silver Sponsor van Hattrick mag eveneens veel verwachten van de investering die er in de voetbalschool gedaan wordt. Evenals de Golden Sponsor wordt de Silver Sponsor, met zijn relaties, beloond met een aantal faciliteiten die er niet om liegen:

 • Vermelding op sponsorbord bij de Hattrick-tent als Silver Sponsor
 • Vermelding op de website van hattrick inclusief een link naar uw bedrijf
 • 2 gratis toegangsbewijzen bij de trainer/trainer bijeenkomsten
 • Wekelijks mogelijk om uw bedrijf te presenteren in de Hattrick-tent
 • Prijs vanaf €750,- per jaar

Friend
Als "Friend"  bent u van harte welkom als sponsor van Hattrick. Een bijzonder aardige vorm van sponsoring is het individuele promotion partnership, waarmee u binnen de gelederen van onze voetbalschool kunt aansluiten. U draagt bij aan het voortbestaan van Hattrick. Als Friend van Hattrick heeft u recht op:

 • Vermelding op sponsorbord bij de Hattrick-tent als Friend
 • Vermelding op de website van hattrick inclusief een link naar uw bedrijf
 • Prijs vrije gift per jaar